Chủ nhật, 16/5/2021, 0:0
Lượt đọc: 856

[2020-2021] Ôn tập trực tuyến - Khối 4 (Tuần 35)

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tiếp tục lập kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh ngừng đến trường trong tháng 05 (Tuần 34 - Tuần 35) năm học 2020 - 2021. Nội dung bài học tập trung vào các môn học (Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí) dành cho học sinh Khối 4.

+ KỂ CHUYỆN

  ÔN TẬP (Tiết 7): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

----------------------------------------

+ LUYỆN TỪ VÀ CÂU

  ÔN TẬP (Tiết 1 và Tiết 2): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

----------------------------------------

+ ĐỊA LÍ

  ÔN TẬP: Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

----------------------------------------

+ KHOA HỌC

  ÔN TẬP - THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT: Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

----------------------------------------

+ TOÁN

  ÔN TẬP - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ:

Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  ÔN TẬP - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ: 

Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 176 - 177): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 178 - 179): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88