Chủ nhật, 16/5/2021, 0:0
Lượt đọc: 314

[2020-2021] Ôn tập trực tuyến - Khối 5 (Tuần 35)

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tiếp tục lập kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh ngừng đến trường trong tháng 05 (Tuần 34 - Tuần 35) năm học 2020 - 2021. Nội dung bài học tập trung vào các môn học (Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí) dành cho học sinh Khối 5.

+ TIẾNG VIỆT

  ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 1 và Tiết 2): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 3): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 4): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (Tiết 5): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

----------------------------------------

 

+ TẬP ĐỌC

  NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ CON: Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

----------------------------------------

+ KHOA HỌC

  MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

----------------------------------------

+ ĐỊA LÍ

  ÔN TẬP CUỐI NĂM: Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

----------------------------------------

+ TOÁN

  ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ: Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 175): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 176): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

  LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 177 - 178): Vui lòng nhấp vào đây để làm bài !

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163