Thứ ba, 15/6/2021, 12:41
Lượt đọc: 748

Danh sách học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản được phân tuyến vào lớp 6 (năm học: 2021 - 2022)

Dưới đây là danh sách 302 học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Trần Quốc Toản được phân tuyến vào lớp 6 (năm học: 2021 - 2022) đến các trường: THCS Ngô Sĩ Liên; THCS Trường Chinh và THCS Trần Văn Quang.

+ TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN (58 học sinh)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH (203 học sinh)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG (41 học sinh)

Tin cùng chuyên mục

86