Thứ tư, 15/6/2022, 1:28
Lượt đọc: 105

Kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ (năm học: 2022 - 2023)

Căn cứ tình hình thực tế về trường, lớp, học sinh năm học 2022 - 2023, trường Tiểu học Trần Quốc Toản xây dựng kế hoạch thực hiện tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ - năm học: 2022 - 2023.

Tin cùng chuyên mục

86