Thứ sáu, 20/8/2021, 5:13
Lượt đọc: 657

[KÈM LINK] Hướng dẫn đăng ký nhập học cho học sinh trúng tuyển lớp 1 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ (năm học: 2021 - 2022)

Căn cứ Công văn số 2291/SGDĐT-GDTiH ngày 19 tháng 08 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về công nhận học sinh trúng tuyển lớp 1 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2021-2022; Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo hướng dẫn đăng ký nhập học cho học sinh trúng tuyển lớp trong khuôn khổ Chương trình tiếp Pháp song ngữ năm học 2021 - 2022.

1. Thông báo kết quả công nhận học sinh lớp 1 trúng tuyển và đăng ký nhập học Chương trình tiếng Pháp song ngữ (năm học: 2021-2022)