Thứ năm, 25/2/2021, 23:51
Lượt đọc: 163

Thông báo về việc học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản quay lại trường học tập từ ngày 01/03/2021

Căn cứ theo công văn số 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ theo công văn số 224/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 của UBND quận Tân Bình; trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo thời gian học sinh quay lại trường học tập từ ngày 01/03/2021. Thời gian học của các lớp theo thời khóa biểu quy định. Nhà trường tổ chức hoạt động bán trú bình thường từ ngày 01/03/2021.

Tin cùng chuyên mục

88