Thứ tư, 14/4/2021, 17:40
Lượt đọc: 42

Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;
Căn cứ số liệu báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và biên bản Xét duyệt quyết toán ngày 18/03/2021 giữa Phòng Tài chính - Kế hoạch và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản;
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình thông báo Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 (không bao gồm quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản) của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Tin cùng chuyên mục

86