Thứ hai, 8/11/2021, 11:52
Lượt đọc: 396

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra định kỳ Giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022 (dành cho học sinh Khối 4 và 5)

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-TQT ngày 10/09/2021 của trường Tiểu học Trần Quốc Toản về Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản xây dựng Kế hoạch Tổ chức kiểm tra định kỳ Giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022 (dành cho học sinh Khối 4 và 5).

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163