Thứ sáu, 4/6/2021, 22:34
Lượt đọc: 389

Kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ (năm học: 2021 - 2022)

Căn cứ tình hình thực tế về trường, lớp, học sinh năm học 2021 - 2022, trường Tiểu học Trần Quốc Toản xây dựng kế hoạch thực hiện tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ - năm học: 2021 - 2022.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88