Địa chỉ: 114 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (028) 62 924 173

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích