Thứ hai, 10/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 275

Số điện thoại đường dây nóng (Phường 14 - Quận Tân Bình) trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 mọi người nên biết

Dưới đây là số điện thoại đường dây nóng mọi người nên biết để kịp thời theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19.

1. Trường tiểu học Trần Quốc Toản : 08.62 921 172 

 

2. Y tế trường tiểu học Trần Quốc Toản : 03.37 972 536

 

3. Y tế Phường 14 - Quận Tân Bình : 08.39 491 037

 

4. Y tế dự phòng Quận Tân Bình : 083.825 376

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88