Thứ tư, 4/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 360

Cuộc thi Tin học Quốc tế IC3 SPARK CHALLENGE dành cho học sinh Tiểu học (năm học: 2020 - 2021)

Căn cứ công văn số 3545/GDĐT-TrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 10 năm 2020 về cuộc thi Tin học Quốc tế IC3 SPARK năm học 2020 – 2021; Căn cứ công văn số 1730/TB-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc triển khai cuộc thi Tin học Quốc tế IC3 SPARK năm học 2020 – 2021; trường Tiểu học Trần Quốc Toản xin thông báo đến PHHS nội dung và cách thức thi Tin học Quốc tế IC3 SPARK (vòng tuyển chọn cấp Thành phố) dự kiến vào ngày 23/01/2021.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88