Thứ hai, 8/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 276

Lịch kiểm tra cuối năm - môn Tin học (năm học: 2019 - 2020)

Nhà trường xin thông báo đến GVCN và PHHS các lớp (1/3; 1/4; 1/5; 3/3; 3/4; 3/5; 4/3; 4/4) lịch kiểm tra cuối năm – môn Tin học (năm học: 2019 – 2020).

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88