Thứ hai, 6/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 578

Tổ chức tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2020 - 2021

Căn cứ tình hình thực tế về trường, lớp, học sinh năm 2020 - 2021. Trường tiểu học Trần Quốc Toản thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2020 - 2021.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163