Thứ năm, 27/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 195

Giới thiệu và hướng dẫn CB-GV cài đặt ứng dụng BlueZone

Ngày 27/08/2020, Ban giám hiệu trường tiểu học Trần Quốc Toản đã có buổi hướng dẫn đến toàn thể CB-GV-CNV nhà trường cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone thông qua điện thoại để theo dõi - bảo vệ sức khỏe - phòng và chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88