Thứ tư, 16/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 234

Tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu MOET

Ngày 16/09/2020, Ban giám hiệu trường đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu MOET đến toàn thể giáo viên. Hệ thống cơ sở dữ liệu MOET sẽ được thay thế cho hệ thống quản trị C1 từ năm học 2020 - 2021 trở đi. Buổi tập huấn đã nhận được sự hưởng ứng và đóng góp ý kiến của toàn thể giáo viên.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163